PREIZKUS HIDRANTNEGA OMREŽJA

nadtalni
Preizkus zunanjega in notranjega hidrantnega omrežja je potrebno opraviti pred pričetkom uporabe novo vgrajenega hidrantnega omrežja, razširitvi in spremembi le tega ali zamenjavi dela hidrantnega omrežja. Cilj preizkusa je ustrezna izdatnost hidratnega omrežja ter seveda izdaja potrdila o brezhibnem delovanju hidrantnega omrežja skladno s Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij.


Za povpraševanje smo Vam dosegljivi na tej povezavi.