SERVISIRANJE GASILNIH APARATOV

servisiranje gasilnikov
Ponujamo Vam servisiranje vseh vrst gasilnih aparatov, ki so certificirani na slovenskem trgu. Pri delu uporabljamo prirejena kombinirana vozila, ki omogočajo servisiranje gasilnikov neposredno pri naročniku. Tovrstni način je v primerjavi s klasičnim odvozom gasilnikov na servis na drugi lokaciji bistveno hitrejši, požarna varnost objekta pa ni v nobenem trenutku zmanjšana. S tem načinom dela zagotavljamo tudi naročnikov vpogled v opravljeno delo, onemogočena pa je tudi zamenjava gasilnika med različnimi naročniki.

Po opravljenem servisu izdamo zbirno potrdilo o opravljenem servisu z navedbo serijskih številk gasilnikov, proizvajalca, tipom polnila in kapaciteto gasilnika. Vsakega naročnika ob izraženi želji seznanimo tudi z delovanjem in uporabo gasilnika v primeru požara.


Za povpraševanje smo Vam dosegljivi na tej povezavi.