TEHNIČNI NADZOR HIDRANTNEGA OMREŽJA

tehnični nadzor hidranta
Redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja opravljamo skladno s Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij. Obsega vizualni pregled in merjenje statičnega tlaka na zunanjem hidrantnem omrežju, pri notranjih hidrantih pa stanje cevi, ročnika in tesnost le teh. Po pregledu se omarice notranjega hidrantnega omrežja in omarice s pripadajočo opremo za zunanje hidrante zaplombira. Nadzor se opravlja najmanj enkrat letno, dokumentacijo o nadzoru hrani naročnik oziroma lastnik.


Za povpraševanje smo Vam dosegljivi na tej povezavi.