Požarni načrt za objekt s sončno elektrarno

soncna elektrarna
Vsak objekt, ne glede na to ali gre za stanovanjski, poslovni oziroma industrijski objekt, in je opremljeni s sončno elektrarno, mora imeti izdelan požarni načrt za objekte s sončno elektrarno.

Požarni načrt mora v grafičnih prilogah prikazovati:
- umeščenost solarnih modulov po objektu,
- način povezave solarnih modulov,
- način in potek povezave solarnih modulov s priključno omarico,
- napeljavo pod stalno napetostjo,
- potek povezovalnih kablov do omrežnega pretvornika,
- mesto omrežnega pretvornika in merilno mesto,
- stikalo za odklop enosmerne napetosti (DC stikalo),
- dostope do objekta in v objekt,
- delovne površine za gasilska vozila,
- lokacijo gasilnih sredstev.