RAČUNALNIŠKA SIMULACIJA NASTANKA IN RAZVOJA POŽARA

simulacija  požara
Računalniško simulacijo nastanka in razvoja požara izvajamo s priznanimi in certificiranimi programi, katerih rezultati so realni približek dejanskemu nastanku in razvoju požara po prostoru oziroma objektu. Za potrebe izdelave simulacije je prvotno potrebno prostor oziroma objekt iz ploskovnega modela (2D) pretvoriti v prostorski model (3D), določiti ovire in odprtine. Za potrebe simulacije se določi potencialne lokacije nastanka požara s pripadajočimi karakteristikami.

Izdelava simulacije nastanka in razvoja požara omogoča načrtovanje objekta po priznanih inženirskih metodah in s tem racionalizirano projektiranje glede na predviden namen uporabe objekta.