Usposabljanje oseb

Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom je z letom 2012 na področju usposabljanj zaposlenih s področja varstva pred požarom uvedel precej novosti. Posegel je na področje periodike usposabljanj za zaposlene v odvisnosti od ocene požarne ogroženosti objekta. S samo periodiko pa je določen tudi obseg usposabljanj zaposlenih za varstvo pred požarom, za katerega mora delodajalec pripraviti in sprejeti predpisani program usposabljanja. Periodika usposabljanja je predpisana in za objekte z veliko ali zelo veliko požarno ogroženostjo znaša vsaki dve leti po opravljenem osnovnem usposabljanju. V objektih, kjer obstaja srednja ali srednja do povečana požarna ogroženost, pa vsaka tri leta.

izobrazevanje
Nenazadnje pa mora delodajalec poskrbeti, da so zaposleni, pogodbeni delavci, študenti in praktikanti usposobljeni tudi ob:
- nastopu dela,
- premestitvi na drugo delovno mesto,
- začetku opravljanja drugega dela,
- spremembi ali uvajanju nove delovne opreme,
- spremembi in uvajanju nove tehnologije.