Izkaz požarne varnosti stavbe

izkaz požarne varnosti
Izkaz požarne varnosti stavbe je dokument, ki je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in samostojni dokument k dokazilu o zanesljivosti objekta (PID).

Izkaz požarne varnosti stavbe lahko izdela (PGD) in izpolni (PID) le odgovorni projektant, ki je izdelal študijo požarne varnosti in istočasno izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje ter ima opravljen strokovni izpit (po predpisih o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev) in je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS (Inženirska zbornica Slovenije).