Nadzor v času gradnje

nadzor med gradnjo
Nadzor v času gradnje se izvaja za potrebe podrobnega opisa nastalih sprememb v primerjavi z načrtovanimi in vnosa le teh v izkaz požarne varnosti stavbe. Nadzor omogoča hitro in tekočo reševanje nastalih težav med samo gradnjo in predstavlja najmanjše možno tveganje za investitorja, da bo primoran objekt še kaj spreminjati (neustrezni gradbeni proizvodi, neustrezne širine poti, gasilni aparati,…), kot v primeru, da se nadzor s področja varstva pred požarom ne izvaja.