Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti

26.03.2013
Dne 7. 2. 2013 je bil objavljen nov Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti. Pravilnik je v soglasju z ministrom za infrastrukturo in prostor sprejel minister za obrambo.


ZVPoz zakon 1
Sprejeti Pravilnik s svojo vsebino na novo opredeljuje potrebno vsebino zasnove in študije, klasifikacijo objektov, za katere se izdeluje zasnovo oziroma študijo požare varnosti in seveda pogoje za izdelovalce zasnove oziroma študije požarne varnosti. Ker pa je pripravljavec Pravilnika zelo »malomarno« določil, kdo lahko elaborat izdeluj, in ni želel podati natančnih meril v skladu z Zakonom o graditvi objektov, smo se določeni odgovorni projektanti odločili, da vložimo zoper drugo alineo 5. člena Pravilnika o zasnovi in študiji upravni spor zaradi »mačehovskega odnosa« do nas projektantov. Razlog je v tem, da so se z drugo alineo 5. člena pravilnika brez prehodnega obdobja odvzele pravice nekaterih odgovornih projektantov, ki so jih že pridobili po starem pravilniku.

Upravnemu sodišču se je s pobudo naložilo, naj čim prej zadrži izvajanje spornega dela 5. člena pravilnika in naj se naknadno odloči o sami vsebini in ustavnosti spornega dela člena pravilnika.

Mnenje k spornemu pravilniku ter pobudo o presoji ustavnosti je pripravila odvetniška pisarna Polanc iz Solkana.
Mnenje k pravilniku si lahko preberete TUKAJ, medtem ko si pobudo za presojo ustavnosti lahko preberete TUKAJ.
Zadnje novice


10.
Maj
2012

Cena inženirskih storitev (MAJ 2012)

Inženirske zbornice Slovenije (IZS) je na svoji 29. redni skupščinski seji (dne 10. 4. 2012) potrdila nova Merila za vrednotenje inženirskih storitev, marec 2012, na kar jih je še dopolnila in s tem uskladila z razmerjem BDP na prebivalca med Sloveni... Več
17.
Maj
2012

UPORABNO DOVOLJENJE IN IZVEDENEC STROKE

Izdaja uporabnih dovoljenj za zahtevnejše objekte je v večini upravnih enot po Sloveniji povezana z imenovanjem izvedencev oziroma strokovnjakov za posamezno stroko. Ti s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in strokovnimi znanji na določenih področjih po... Več
13.
Jun
2012

Zakon o varstvu pred požarom – osnutek sprememb

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije se je odločilo, da je napočil čas sprememb tudi za Zakon o varstvu pred požarom. Ministrstvo je glede na svoje smernice in cilje pripravilo predlog spremembe obstoječega zakona, na kar je zainteresirani javn... Več
13.
Dec
2012

Predlog Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti

Ministrstvo pristojno za obrambo je pripravilo besedilo predloga Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti. Predlog Pravilnika izhaja iz želje po poenostavitve postopkov in s tem odpravo administrativnih ovir. Predlog posega v dva obstoječa pr... Več
13.
Dec
2012

Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz-D)

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije je pripravilo spremembe in dopolnitve Zakona o varstvu pred požarom. Spremembe in dopolnitve se predvsem nanašajo na področja: - izdelavo projektne dokumentacije, - nadzor vgrajenih sistemov aktivne požarn... Več