Oprema za gašenje

oprema za gašenje
Ponujamo vam dobavo sledeče opreme:
- zunanji hidranti (nadtalne in podtalne izvedbe)
- notranji hidranti (poltoga in standardna cev)
- gasilni aparati (prah, pena, voda, CO2)
- pokrivalo za gasilni aparat
- pvc omara za gasilni aparat
- stojala gasilnih aparatov...

Ter storitve povezane s:
- servisiranje gasilnih aparatov
- tehničnim nadzorom hidrantnega omrežja
- preizkus hidrantnega omrežja.