Študija požarne varnosti

Študija požarne varnosti je dokument, ki je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in v svoji vsebini določa ukrepe za zagotovitev predpisane ravni varstva pred požarom v objektih. Izdelava študije je obvezna za vse stavbe in inženirske objekte skladno s Pravilnikom o študiji požarne varnosti.

študija požarne varnosti
Študija požarne varnosti je dokument, ki je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in v svoji vsebini določa ukrepe za zagotovitev predpisane ravni varstva pred požarom v objektih. Izdelava študije je obvezna za vse stavbe in inženirske objekte skladno s Pravilnikom o študiji požarne varnosti.