POGODBENO IZVAJANJE STORITEV S PODROČJA VARSTVA PRED POŽAROM

ZVPoz zakon 1
Nudimo tudi pogodbeno izvajanje storitev s področja varstva pred požarom, ki lahko glede na dogovor zajema sledeče naloge:
- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom,
- usposabljanje za gašenje usposobljenih oseb,
- usposabljanje oseb za začetno gašenje in izvajanje evakuacije,
- opravljanje nalog pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
- strokovna pomoč, svetovanje, organizacija, usklajevanje in usmerjanje pooblaščenih in drugih vodilnih delavcev za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
- organizacija in vodenje zakonsko predpisanih evidenc s področja varstva pred požarom,
- pregledi tehnične dokumentacije z vidika varstva pred požarom po veljavni zakonodaji,
- pregledi objektov z vidika varstva pred požarom po veljavni zakonodaji,
- izdelava vseh vrst strokovnih mnenj s področja varstva pred požarom.