Usposabljanje za gašenje usposobljenih oseb

gašenje požara 1
Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom je z letom 2012 na področju usposabljanj zaposlenih s področja varstva pred požarom uvedel precej novosti. Posegel je na področje periodike usposabljanj za gašenje usposobljenih oseb. S samo periodiko pa je določen tudi obseg usposabljanj zaposlenih za varstvo pred požarom, za katerega mora delodajalec pripraviti in sprejeti predpisani program usposabljanja.

Periodika usposabljanja za gašenje usposobljenih oseb je določena, da ne sme biti daljša kot tri leta.