Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

gašenje usposobljene osebe
Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom je z letom 2012 na področju usposabljanj zaposlenih s področja varstva pred požarom uvedel precej novosti. Posegel je na področje periodike usposabljanj oseb odgovornih za gašenje začetnega požara in izvajanje evakuacije. S samo periodiko pa je določen tudi obseg usposabljanj zaposlenih za varstvo pred požarom, za katerega mora delodajalec pripraviti in sprejeti predpisani program usposabljanja.

Periodika usposabljanja oseb odgovornih za gašenje začetnega požara in izvajanje evakuacije ne sme biti daljša kot tri leta.