Načrt evakuacije

zbirno mesto
Načrt evakuacije je grafični prikaz objekta ali delov objekta s podatki, ki prikazujejo možnost usmerjenega gibanja oseb na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti. V načrtu mora biti vrisan položaj oziroma točka nahajanja (posamezna soba ali posamezni prostor za zbiranje), evakuacijska pot, mesta, kjer je nameščena oprema in sredstva za gašenje, položaj ročnih javljalnikov požara ter zbirno mesto.

Načrt evakuacije mora biti izobešen v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se skladno z namembnostjo objekta zbirajo ali zadržujejo ljudje in mora biti redno usklajen z dejanskim stanjem.

Izdelava načrta evakuacije in s tem označevanje opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom ter vgrajenih sistemov, mora biti usklajena s predpisi, ki določajo način označevanja ter izgled grafičnih znakov.