RAČUNALNIŠKA SIMULACIJA EVAKUACIJE OSEB

simulacija evakuacije
Računalniško simulacijo evakuacijo oseb iz objektov izvajamo s priznanimi in certificiranimi programi, katerih rezultati so realni približek dejanskemu gibanju oseb v primeru požara oziroma naravnih nesreč (potres, poplave). Za potrebe izdelave simulacije je potrebno določiti izhode iz objekta, stopnišča, hodnike ter število ljudi po posameznem prostoru. Za potrebe simulacije se določi tudi hitrost gibanja oseb, način sporočanja nevarnosti ter odzivni čas. Kot rezultat je časovni izpis gibanja oseb do izhodov ter najkrajša možna pot do izhoda.

Izdelava simulacije nastanka in razvoja požara omogoča načrtovanje objekta po priznanih inženirskih metodah in s tem racionalizirano projektiranje števila in širin izhodov glede na predvideno število oseb v objektu.